PRISER

Det er individuelt hvor mange kjøretimer man trenger. Gebyrer til Vegkontoret for teoretisk og praktisk prøve kommer i tillegg. Oppgitte priser i Norske kroner inkl. mva. Spør oss om tilbud!

Førekort klasse D1 Pris
Grunnkurs tunge kjøretøy, (3t) 1500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45min) 900,-
Trinnvurdering trinn 3 (45min) 900,-
Sikkerhetskurs på vei (4t) 3.800,-
Ulykkesberedskapskurs (9t) 4.500,-
Førerprøve. Leie av minibuss (65min) 2.500,-
Sum D1 14.100,-
Rabatt 2.100,-
Totalpris pakke 12.000,-
Timepris utover pakke 900,-

Merk! Har du førerkort i en tung klasse fra tidligere (f.eks C1 eller C), vil det ikke være nødvendig å gjennomføre grunnkurs tunge kjøretøy og ulykkesberedskapskurs. En undervisningstime er 45 minutter.

Førekort klasse D1E Pris
Trinnvurdering trinn 2 (45min) 1.000,-
Trinnvurdering trinn 3 (45min) 1.000,-
Sikkerhetskurs på vei (4t) 4.200,-
Lastsikringskurs (2t) 2.000,-
Førerprøve. Leie av minibuss og tilhenger (75min) 2.700,-
Sum D1E 10.900,-
Rabatt 1.900,-
Totalpris pakke 9.000,-
Timepris utover pakke 1.000,-

Merk! Har du førerkort i klasse BE, C1 eller C fra tidligere vil det ikke være nødvendig å gjennomføre lastsikringskurs. En undervisningstime er 45 minutter.

Førekort klasse D Pris
Grunnkurs tunge kjøretøy (3t) 1.500,-
Teorikurs (20t) 3.500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45min) 1.000,-
Trinnvurdering trinn 3 (45min) 1.000,-
Sikkerhetskurs på vei (6t) 6.000,-
Ulykkesberedskapskurs (9t) 3.500,-
Kjøretimer (8t) 8.000,-
Førerprøve. Leie av buss (65min) 3.000,-
Sum D 28.000,-
Timepris kjøretime (individuelt) 1.000,-

Merk! Har du førerkort i en tung klasse fra tidligere (f.eks C1 eller C), vil det ikke være nødvendig å gjennomføre grunnkurs tunge kjøretøy, sikkerhetskurs på veg og ulykkesberedskapskurs. En undervisningstime er 45 minutter.

Yrkessjåførutdanning – YSK Pris
Yrkessjåførutdanning – YSK (140 timer) 34.000,-
Gebyrer Pris
Teoriprøve hos Statens vegvesen 620,-
Praktisk prøve hos Statens vegvesen 1070,-
Utstedelse av førerkort 290,-
Totalpris gebyrer 1980,-
Kjøreseddel (hos Politiet) 0,-
Sjåførkort hos Statens Vegvesen 730,-